Nieuws

Nieuwe personeelsstructuur voor KLJ

Na een jaar puzzelen zijn de personeelsleden van KLJ klaar voor de nieuwe structuur die zich sterker wil focussen op de afdelingen.

In een artikel in het KLJ-magazine Idee licht de KLJ-voorzitter Isaak meer toe over wat die nieuwe structuur concreet inhoudt. Je ziet er ook alle pedagogische medewerkers met hun functie en de gewesten waarvoor ze verantwoordelijke zijn.

Klik hier om het artikel over de nieuwe personeelsstructuur in het Idee magazine te lezen

Voor vragen omtrent de nieuwe structuur kan je terecht in je KLJ-bestuur of bij één van de medewerkers.