Ons gewest

Hier leggen we uit wat precies de bedoeling is van het KLJ gewest Brugge.

Wat is KLJ?

KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd en de jeugd- en jongerenbeweging actief op het platteland in Vlaanderen. In zo’n 300 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 22.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider of bestuurslid van KLJ.

Hoe is KLJ ingedeeld?

De KLJ is ingedeeld in 4 bestuursorganen namelijk:

 • KLJ Nationaal (hoogste orgaan)
 • KLJ Provinciaal (met 5 provincies)
 • KLJ Gewest (10-tal per provincie)
 • KLJ Afdelingen (10-tal per gewest)

Wie is KLJ Gewest Brugge en wat doen ze?

Gewest Brugge overkoepelt 9 lokale KLJ-afdelingen van de streek rond Brugge. West-Vlaanderen telt 12 KLJ-gewesten met naargelang tussen de 3 en de 10 of meer afdelingen.

De afdelingen binnen KLJ Gewest Brugge zijn:

 • Beernem
 • Houthave-Oostende
 • Loppem
 • Oedelem
 • Oostkamp
 • Sijsele
 • Sint-Kruis Vivenkapelle
 • Uitkerke
 • Westkapelle

Het gewest heeft verschillende functies:

 • Uitwisseling tussen afdelingen (ideeën, leuke activiteiten, kennis, ervaring, …)
 • Vorming van bestuursleden
 • Doorstroming van informatie van afdeling naar KLJ provinciaal en/of KLJ nationaal en omgekeerd

Het gewestbestuur is de motor van het gewest en wordt gevormd door 1 of 2 vertegenwoordigers uit elk afdelingsbestuur.

Het gewestbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van:

 • Gewestactiviteiten voor leden (cultuuravond, filmavond, oudejaarsavondbal, …)
 • Gewestvergaderingen (vorming van bestuursleden, thema-avonden, …)
 • Het gewest kan voor een afdeling een enorme steun zijn. Langs het gewest kan je een beroep doen op ervaring van andere bestuursleden, activiteiten en ervaringen uitwisselen, vorming opdoen,…